Cách nhận biết cân Nhơn Hòa thật hay giả?

– Tất cả sản phẩm Cân Nhơn Hòa xuất xưởng đều đã được cấp Quyết định Phê duyệt mẫu của Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ).
– Tất cả Cân Nhơn Hòa lưu hành trên thị trường đều được dán Tem Kiểm định và niêm chì theo đúng quy định của Luật đo lường.
• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 500 g đến 100 kg
cach-nhan-biet-can-nhon-hoa-that-hay-gia

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 120 kg đến 150 kg
cach-nhan-biet-can-nhon-hoa-that-hay-gia-1

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 4 kg đến 12 kg
cach-nhan-biet-can-nhon-hoa-that-hay-gia-2

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 15 kg đến 200 kg
cach-nhan-biet-can-nhon-hoa-that-hay-gia-3